Advokátní kancelář Pavel Drumev

Úvod

UPOZORNĚNÍ: Ode dne 3. 6. 2013 sídlí naše advokátní kancelář na nové adrese: Vodičkova 709/33, 110 00 Praha 1.

Dobrý den.

Dovoluji si Vás přivítat na stránkách naší advokátní kanceláře.

Tým právníků a jiných kvalifikovaných spolupracovníků, kteří se podílejí na její činnosti, se věnuje poskytování právních služeb v širším spektru právních oborů, a to s důrazem na individuální přístup k našim klientům, při kvalifikovaném kreativním řešení jejich právních záležitostí. Čerpáme při tom z profesních zkušeností nabytých během nepřerušeného působení v české advokacii již od roku 1991.

Ačkoliv jsme sídlem pražská advokátní kancelář, do portfolia případů, na jejichž řešení jsme se podíleli a podílíme, jsou právní záležitosti klientů působících nejen na území celé České republiky, ale i mimo ni.

Nakolik každý úvod prezentace na webových stránkách musí být vždy nutně poněkud obecný, pod tématickými záložkami umístěnými vlevo od tohoto textu najdete více konkrétních informací, které se stanou Vaší pomůckou při rozhodování, zda se s žádostí o pozadu, posouzení, řešení či právní zastoupení obrátíte právě na nás.

V takovém případě nám bude potěšením.


Mgr. Pavel Drumev

Pavel Drumev
Mgr. Pavel Drumev advokát

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 03454 IČ: 66 22 14 39 DIČ: CZ6710040557

© 2008 - Mgr. Pavel Drumev - Všechna práva vyhrazena                 Tvorba www stránek AresIsland.com